ผู้ใช้งานออนไลน์: 9
top

กฎจราจร

การหยุดและการจอดรถ


 

การจอดรถคืออะไร

การจอดรถ คือการหยุดยานพาหนะโดยมีผู้ขับขี่หรือไม่มีผู้ขับขี่เป็นเวลาอย่างน้อยสามนาที อย่างไรก็ตามหากคุณหยุดรถเกินสามนาทีเพื่อส่งผู้โดยสาร หรือเพื่อรับผู้โดยสาร หรือขนถ่ายสินค้า ไม่ถือว่าเป็นการจอดรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

การหยุดรถคืออะไร

การหยุดรถ คือการหยุดยานพาหนะโดยมีผู้ขับขี่หรือไม่มีผู้ขับขี่เป็นเวลาสามนาทีเป็นอย่างมาก หากคุณต้องหยุดรถในบริเวณที่มีการจราจรติดขัด หรือเป็นส่วนหนึ่งของการหลบหลีกจึงไม่ถือว่าเป็นการหยุดรถในแง่ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก


ทั่วไป

ไม่ควรทำการหยุดรถและจอดรถในสถานที่หรือในลักษณะที่ทำให้เกิดอันตรายหรือรบกวนต่อ

ควรทำการหยุดรถหรือจอดรถทางด้านขวาของถนนตามทิศทางการจราจรเท่านั้น อย่างไรก็ตามบนถนนที่มีจราจรหนาแน่นและถนนที่มีการเดินรถทางเดียว ควรทำการหยุดรถหรือการจอดรถทางด้านซ้าย เมื่อหยุดรถหรือจอดรถจะต้องจอดยานพาหนะในทิศทางตามแนวยาวด้านนอกขอบของช่องจราจรหรือออกจากช่องจราจรหากเป็นไปได้ เมื่อหยุดรถหรือจอดรถในที่จอดรถซึ่งอยู่นอกบริเวณที่มีตึกอาคารหนาแน่นและอยู่ติดกับถนนที่เชื่อมต่อกันทันที ผู้ขับขี่จะต้องใช้ที่จอดรถที่อยู่ด้านขวาของทิศทางของการจราจรหากเป็นไปได้

ไม่ควรทำการหยุดรถหรือจอดรถบนช่องจราจรสำหรับรถจักรยาน ทางเท้า ริมทางเดินหรือบาทวิถีด้านนอก เช่นเดียวกับเกาะกลางการจราจรและที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกบริเวณที่มีตึกอาคารหนาแน่นยานพาหนะสามารถหยุดรถหรือจอดรถได้ทั้งคันหรือบางส่วนของยานพาหนะบนริมทางเดินด้านนอกหรือบางส่วนของยานพาหนะบนบาทวิถี หากยานพาหนะมีน้ำหนักรวมที่อนุญาตไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม จุดแรกไม่ใช้กับรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์สองล้อขนาดเล็ก

เมื่อผู้ขับขี่ออกจากรถต้องแน่ใจว่ารถจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง ผู้ขับขี่จะต้องทำข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อมั่นใจว่าผู้อื่นไม่สามารถใช้ยานพาหนะโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องเปิดอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมตามข้อบังคับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสามารถกำหนดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์สำหรับการล็อคที่ต้องใช้

ต้องไม่ทำการเปิดประตูของยานพาหนะ การขึ้นหรือการลง และขนถ่ายในลักษณะที่ทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นการรบกวนที่ไม่จำเป็น

ห้ามหยุดรถ

ป้ายห้ามหยุดรถบนช่องจราจรซึ่งไม่พิจารณาถึงการจราจรที่เหลือ เนื้อหาที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมของกฎข้อบังคับอาจระบุไว้ที่ด้านล่างของแผ่นป้ายห้ามหยุด ตัวอย่างเช่นอาจระบุว่าห้ามหยุดรถใช้ได้กับวันธรรมดาบางวันหรือภายในเวลาที่กำหนด และนอกเหนือจากข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีการห้ามจอดรถหรือการจอดรถที่มีการจำกัดเวลา

ในกรณีที่กฎข้อบังคับในมาตรา 28 ข้อ 1 หรือมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติการจราจรบนถนนนั้นเข้มงวดกว่าข้อบังคับที่ระบุไว้ในป้ายเหล่านี้

กฎระเบียบที่ระบุไว้ในป้ายดังกล่าวใช้เฉพาะกับถนนข้างที่มีสัญญาณตั้งอยู่ ดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกฎข้อบังคับในมาตรา 28 ข้อ 2 ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก

กฎระเบียบข้อบังคับใช้กับทิศทางการขับขี่ของถนนข้างที่มีป้ายตั้งอยู่ถึงทางแยกถัดไป เว้นแต่มีป้ายอื่นตั้งอยู่ก่อนทางแยกเพื่อการหยุดรถหรือการจอดรถหรือมีสิ่งอื่นที่มีลูกศรระบุไว้ด้านล่างของแผ่นป้าย


ห้ามจอด

ป้ายห้ามจอดรถบนถนน เนื้อหาที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมของกฎข้อบังคับอาจระบุไว้ที่ด้านล่างของแผ่นป้ายห้ามจอดรถ ตัวอย่างเช่นอาจระบุว่าห้ามจอดรถใช้ได้กับวันธรรมดาบางวันหรือภายในเวลาที่กำหนด และนอกเหนือจากข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีการจอดรถที่มีการจำกัดเวลา

ในกรณีที่กฎข้อบังคับในมาตรา 28 ข้อ 1 หรือมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติการจราจรบนถนนนั้นเข้มงวดกว่าข้อบังคับที่ระบุไว้ในป้ายเหล่านี้

กฎระเบียบที่ระบุไว้ในป้ายดังกล่าวใช้เฉพาะกับถนนข้างที่มีสัญญาณตั้งอยู่ ดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกฎข้อบังคับในมาตรา 28 ข้อ 2 ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก

กฎระเบียบข้อบังคับใช้กับทิศทางการขับขี่ของถนนข้างที่มีป้ายตั้งอยู่ถึงทางแยกถัดไป เว้นแต่มีป้ายอื่นตั้งอยู่ก่อนทางแยกเพื่อการหยุดรถหรือการจอดรถหรือมีสิ่งอื่นที่มีลูกศรระบุไว้ด้านล่างของแผ่นป้าย

ผู้ขับขี่ไม่สามารถหยุดรถหรือจอดรถที่นี่

ไม่ควรทำการหยุดรถหรือจอดรถดังนี้:

 1. บนทางม้าลายหรือถัดจากทางออกของช่องจราจรสำหรับรถจักรยาน หรือในระยะ 5 เมตรด้านหน้าของทางม้าลายหรือทางออกจากช่องจราจรสำหรับรถจักรยานที่วิ่งขนานกับถนน หรือระยะ 5 เมตรของแต่ละด้านของทางออกจากช่องจราจรสำหรับรถจักรยานที่เป็นแนวขวางกับถนน
 2. บนทางแยกหรือภายในระยะ 10 เมตรจากขอบถนนที่ใกล้ที่สุดกับช่องจราจรตามแนวขวางกับถนน หรือที่ช่องจราจรและช่องจราจรสำหรับรถจักรยานประจบเข้าหากันจากช่องจราจรสำหรับรถจักรยานที่ใกล้ขอบถนนมากที่สุด
 3. บนทางข้ามทางรถไฟหรือทางข้ามอื่นๆ
 4. ในลักษณะที่มีเครื่องหมายหรือสัญญาณจราจรครอบคลุมอยู่
 5. บนสะพานและทางหลวงพิเศษ สะพานยกระดับหรืออุโมงค์
 6. บนหรือในบริเวณใกล้เคียงกับยอดเนิน หรือในหรือที่ทางโค้งบนถนนที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเต็มที่
 7. บนบริเวณถนนก่อนถึงทางแยกที่แยกเข้าสู่ช่องจราจรโดยใช้เส้นแบ่งทิศทางจราจร หรือภายในระยะ 5 เมตรก่อนที่จะเริ่มพื้นที่นั้น
 8. ถัดจากเส้นแบ่งทิศทางจราจรหากระยะห่างระหว่างยานพาหนะกับเส้นแบ่งน้อยกว่า 3 เมตรและไม่มีเส้นประระหว่างยานพาหนะและเส้นแบ่งทิศทางจราจร  
 9. ในช่องจราจรสำหรับรถช้า  
 10. บนเขตกั้นลำดับแท็กซี่สำหรับแท็กซี่หรือ  
 11. ในลักษณะที่ป้องกันการขับขี่ด้วยยานพาหนะรางเบา
ห้ามจอดรถหรือหยุดรถที่ป้ายรถโดยสารประจำทางบนเขตกั้นทางแยกออกแต่ละข้างของป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง หากไม่มีการแบ่งเขตดังกล่าว ห้ามไม่ให้มีการหยุดรถหรือจอดรถเป็นระยะทาง 12 เมตรในแต่ละด้านของป้าย

ห้ามจอดรถที่นี่

ห้ามจอดรถ

 1. ใกล้กว่า 30 เมตรจากทางข้ามทางรถไฟ
 2. ด้านหน้าทางเข้าและออกจากถนนส่วนบุคคลหรือทำให้เกิดความยุ่งยากที่บริเวณทางเข้าและออกจากถนนส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก
 3. บนช่องจราจรของถนนสายหลักนอกบริเวณที่มีตึกอาคารหนาแน่น
 4. ถัดจากรถคันอื่นซึ่งจอดอยู่ที่ขอบทางของช่องจราจร ยกเว้นรถจักรยาน รถจักรยานยนต์สองล้อขนาดเล็ก หรือรถจักรยานยนต์สองล้อที่ไม่มีด้านข้าง หรือ
 5. ในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้รถคันอื่นสามารถเข้าถึงได้หรือไม่สามารถขับออกจากบริเวณนั้นได้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสามารถกำหนดข้อห้ามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดรถและการจอดรถ รวมถึงการใช้ข้อห้ามนี้กับยานพาหนะแต่ละประเภท

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดสอบภาคทฤษฎี

การทดสอบภาคทฤษฎีออนไลน์

คุณจะสามารถเข้าถึงตัวเลือกของคำถามแบบเลือกตอบมากกว่า 1,000 รายการ การทดสอบภาคทฤษฎีของเราได้รับการทดสอบกับนักเรียนมากกว่า 140 คนก่อนที่เราจะนำมาใช้ ทุกคนผ่านในครั้งแรก

หน้าที่ปฏิบัติเมื่อหยุดรถและจอดรถในพื้นที่พิเศษและในกรณีพิเศษ

หากยานพาหนะหยุดหรือจอดอยู่บนช่องจราจรที่อยู่บนถนน ที่จอดหรือที่คล้ายคลึงกัน หรือภายในระยะ 2 เมตรจากเส้นทางที่ใกล้ที่สุด ผู้ขับขี่ไม่ควรอยู่ไกลจากรถเกินกว่าที่ผู้ขับขี่จะสามารถตระหนักถึงการจราจรบนเส้นทางได้ตลอดเวลา เมื่อเห็นหรือได้ยินว่ามีรถไฟหรือยานพาหนะคันอื่นวิ่งเข้าใกล้เส้นทาง ผู้ขับขี่จะต้องขับขี่ยานพาหนะของตนออกไปโดยไม่ควรมีการร้องขอให้ปฏิบัติดังกล่าว

หากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เครื่องยนต์ขัดข้องหรือด้วยเหตุผลอื่น จนะต้องหยุดยานพาหนะในสถานที่ห้ามหยุดรถหรือจอดรถ ดังนั้นจะต้องเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปในบริเวณที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎข้อบังคับในมาตรา 9 (หน้าที่ปฏิบัติในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ) หากหยุดยานพาหนะในสถานที่ดังกล่าวหรือในลักษณะที่เป็นอันตรายหรือเป็นการรบกวนต่อการจราจร ผู้ขับขี่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อเตือนฉุกเฉินแก่ผู้ใช้ถนนรายอื่นหากไม่สามารถเคลื่อนย้ายยานพาหนะได้ทันที ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ ยกเว้นรถจักรยานยนต์สองล้อขนาดเล็ก และรถจักรยานที่ไม่มีข้างรถ รวมทั้งรถพ่วงจะต้องทำเครื่องหมายด้วยอุปกรณ์เตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยม โดยจะต้องวางป้ายเตือนฉุกเฉินนี้ไว้เพื่อให้ผู้ใช้ถนนที่กำลังขับใกล้เข้ามาได้รับการเตือนในเวลาที่เหมาะสม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดกฎเกณฑ์โดยละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การเตือนและตำแหน่งการวางอุปกรณ์

หากยานพาหนะหยุดบนทางข้ามทางรถไฟหรือทางข้ามอื่นๆ ผู้ขับขี่จะต้องทำการป้องกันที่จำเป็นเพื่อเตือนแก่ผู้ควบคุมรถไฟและผู้ขับขี่ยานพาหนะทางรถไฟคนอื่นๆ หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ทันที