ผู้ใช้งานออนไลน์: 6
top

กฎจราจรสำหรับผู้ขับขี่

การขับขี่ผ่านป้ายรถโดยสารประจำทาง


 

ผู้ขับขี่ที่เข้าใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทางในบริเวณตึกอาคารหนาแน่นที่มีรถโดยสารประจำทางจะต้องหยุดรถ ในกรณีที่ผู้ขับรถโดยสารประจำทางเปิดไฟเลี้ยวว่ากำลังจะเคลื่อนที่ ผู้ขับขี่จะต้องลดความเร็วลง และหยุดรถหากจำเป็นเพื่อให้รถโดยสารประจำทางสามารถออกจากป้ายได้ อย่างไรก็ตามผู้ขับรถโดยสารประจำทางไม่ได้รับการยกเว้นจากการแสดงความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

ผู้ขับขี่ที่เข้าใกล้รถโรงเรียนที่หยุดรถให้กับผู้โดยสารขึ้นรถหรือลงจากรถจะต้องแสดงความระมัดระวังใส่ใจเป็นพิเศษ ซึ่งใช้กฎเดียวกันเมื่อรถโรงเรียนออกจากตำแหน่งดังกล่าว ผู้ขับขี่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่าเด็กๆ กำลังอยู่บนถนนหรือกำลังออกจากถนน