ผู้ใช้งานออนไลน์: 10
top

หนังสือภาคทฤษฎีฉบับเล็ก

กฎเกณฑ์ที่สำคัญที่สุด


 

ความเร็วทั่วไป

 • 50 กม./ชม. ภายในพื้นที่ตึกอาคารหนาแน่น
 • 80 กม./ชม. ภายนอกพื้นที่ตึกอาคารหนาแน่น
 • 80 กม./ชม. ทางหลัก
 • 130 กม./ชม. ทางหลวงพิเศษ

ขนาดสูงสุดของยานพาหนะ

ขนาดทั้งหมดพร้อมกับมีหรือไม่มีสิ่งของที่บรรทุก

 • ความกว้าง: ความสูงไม่เกิน 2.55 เมตร
 • ความสูง: 4 เมตร (วัดจากพื้นผิวถนน)
 • ความยาว: 12 เมตร

ข้อบังคับสำหรับการพ่วง

อนุญาตให้ใช้ยานพาหนะของผู้ขับขี่ในการพ่วงยานพาหนะอื่นได้ ระยะห่างระหว่างยานพาหนะมากที่สุดที่สี่เมตร ในกรณีระยะห่างมากกว่าสองเมตร จะต้องมีการทำเครื่องหมายไว้ที่เชือกอย่างชัดเจน ความเร็วสูงสุดที่สามารถขับขี่ได้อยู่ที่ 30 กม./ชม. ใช้กฎข้อกำหนดพิเศษสำหรับทางหลวงพิเศษ

ป้ายเตือนรูปสามเหลี่ยม

จากการชนหรืเครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อยานพาหนะจอดอย่างไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายต่อการจราจร ผู้ขับขี่จะต้องวางป้ายเตือนรูปสามเหลี่ยมบนถนนทันที บนถนนธรรมดา อย่างน้อย 50 เมตรจากยานพาหนะและทางหลวงพิเศษอย่างน้อย 100 เมตร


แอลกอฮอล์

การจำกัดของแอลกอฮอล์ที่อนุญาตสูงสุดตามกฎหมายคือ 0.5 ต่อมล. (บนเกาะแฟโรการจำกัดของแอลกอฮอล์ที่อนุญาตสูงสุดตามกฎหมายคือ 0.2 ต่อมล.)

 • 0.5 - 1.2 ต่อมล. = การระงับตามเงื่อนไข
 • สูงกว่า 1.2 ต่อมล. = การระงับทั้งหมด
 • 0.8 - 2.0 ต่อ มล. = ค่าปรับมากกว่า 2.0
 • ต่อมล. = จำคุก

อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่สามารถถูกปรับได้ในกรณีที่มีการขับขี่ด้วยค่าที่ต่ำกว่า 0.5!

คำแนะนำในการขับขี่ 

1) ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการขับขี่ตามที่กำหนดไว้โดยป้ายจราจร แถบถนน และอื่นๆ รวมถึงสัญญาณไฟจราจร

2) เครื่องหมายบนถนนสีเหลืองใช้สำหรับการควบคุมชั่วคราว เช่น สำหรับงานซ่อมถนนและต้องเคารพกฎจราจรแทนการใช้แถบสีขาว และอื่นๆ

3) นอกจากนี้ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงที่ป้ายจราจร แถบถนน และสัญญาณไฟจราจรแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น หรือเมื่อมีการขับขี่ที่ขัดต่อกฎจราจรที่บังคับใช้เป็นอย่างอื่น สามารถให้คำแนะนำโดยผู้อื่นที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการจราจรนี้

การเปลี่ยนช่องจรากจรและทางร่วม


ทางร่วม

เมื่อมีทางร่วม ผู้ขับขี่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถึง:

 • ยานพาหนะที่มาจากด้านหลัง
 • เส้นแบ่งช่องจราจร
 • ลักษณะของถนน

การเปลี่ยนช่องจราจร

เมื่อเปลี่ยนช่องจราจร ผู้ขับขี่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับ:

 • ยานพาหนะที่มาจากด้านหลัง
 • เส้นแบ่งช่องจราจร
 • ลักษณะของถนน

ห้ามแซง

โดยปกติผู้ขับขี่จะต้องแซงผู้ใช้ถนนรายอื่นทางด้านซ้าย ผู้ใช้ถนนที่กำลังเตรียมตัวเลี้ยวซ้ายหรือกำลังจะเคลื่อนไปทางซ้ายจะต้องแซงทางด้านขวา เช่น ทางด้านใน

ห้ามแซงที่ทางแยกเว้นแต่:

 • มีหลายช่องจราจรในทิศทางการจราจรเดียวกัน
 • ผู้ขับขี่แซงทางขวาของยานพาหนะที่เคลื่อนไปทางซ้าย
 • ทางแยกจะมีการควบคุมโดยสัญญาณไฟจราจรหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • การจราจรที่ข้ามทางมีหน้าที่ในการให้ทางอย่างไม่มีเงื่อนไข
 • โปรดทราบว่าไม่ได้มีเพียงแค่เงื่อนไขเดียวเสมอเท่านั้น

ห้ามแซงข้างหน้าหรือบนทางข้ามทางรถไฟ

คุณอาจแซงเฉพาะบนเนินหรือบนถนนทางโค้งด้านซ้ายเท่านั้นที่การจราจรโดยรวมลดลงในกรณีที่มีอย่างน้อยสองช่องจราจร ซึ่งการจราจรที่สวนทางมาอาจไม่ได้ใช้ ข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับการแซงบริเวณทางแยก บนเนิน และทางโค้งไม่สามารถใช้ได้กับการแซงรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่ผ่านการจดทะเบียน บนถนนที่มีสามช่องจราจร ผู้ขับขี่ไม่สามารถใช้ช่องจราจรไปทางซ้ายสุด เว้นแต่กรณีที่การจราจรเป็นทางเดินรถทางเดียวบนช่องจราจรจราจรทั้งหมด

 

การขับขี่ในที่มืด

โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ:

 • การเปลี่ยนไฟหน้าสูงเป็นไฟหน้าต่ำ: 200 - 300 เมตรก่อนที่จะมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สวนทางมา 100 - 150 เมตรก่อนที่จะมีนักปั่นจักรยานหรือคนเดินเท้าสวนทางมา
 • โปรดอย่าลืมลดความเร็วของผู้ขับขี่ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไฟหน้าต่ำ ซึ่งจะทำให้ระยะการมองเห็นใหม่ถูกปรับเปลี่ยน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการจราจรที่สวนทางมาบนถนนแคบ ควรใช้ความเร็วที่เหมาะสมที่สุดคือ 40 กม./ชม.

การหยุดและการจอดรถ


การหยุดรถคืออะไร

การหยุดยานพาหนะโดยมีผู้ขับขี่หรือไม่มีผู้ขับขี่เป็นเวลาสามนาทีเป็นอย่างมาก หากคุณต้องหยุดรถในบริเวณที่มีการจราจรติดขัด หรือเป็นส่วนหนึ่งของการหลบหลีกจึงไม่ถือว่าเป็นการหยุดรถในแง่ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก

การจอดรถคืออะไร

การหยุดยานพาหนะโดยมีผู้ขับขี่หรือไม่มีผู้ขับขี่เป็นเวลาอย่างน้อยสามนาที อย่างไรก็ตามหากคุณหยุดรถเกินสามนาทีเพื่อส่งผู้โดยสาร หรือเพื่อรับผู้โดยสาร หรือขนถ่ายสินค้า ไม่ถือว่าเป็นการจอดรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก


ห้ามหยุดรถและจอดรถ

 • บนทางเท้า, เส้นทางจักรยาน, เกาะกลางถนน, หมู่เกาะการจราจร, บั้งบริเวณหัวเกาะ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน และบนทางเท้าโดยทั่วไป
 • ทางด้านซ้ายของถนน - ยกเว้นถนนที่วุ่นวายน้อยและถนนที่มีการจราจรทางเดียว
 • ใกล้กว่าห้าเมตรจากจุดเริ่มต้นของเส้นบั้งบริเวณหัวเกาะที่ทางแยก
 • ที่ทางแยกหรือใกล้กว่าสิบเมตรจากขอบถนนที่ใกล้ที่สุดของถนนทางข้ามหรือเส้นทางจักรยาน
 • ถัดจากเส้นบั้งบริเวณหัวเกาะ ในกรณีที่มีระยะห่างระหว่างยานพาหนะและเส้นบั้งบริเวณหัวเกาะน้อยกว่าสามเมตรและไม่มีเส้นประทางด้านขวาของเส้นบั้งบริเวณหัวเกาะ
 • บนทางม้าลายหรือใกล้กว่าห้าเมตรก่อนถึงทางข้าม
 • บนทางข้ามทางรถไฟหรือทางข้ามอื่นๆ
 • บนสะพานข้ามหรืออุโมงค์
 • บนช่องจราจรสำหรับรถช้า บนหรือในบริเวณใกล้เคียงของยอดเนิน
 • จากหรือบนทางโค้งถนนที่มีการจราจรโดยรวมลดลง
 • จากทางออกของเส้นทางจักรยานหรือใกล้กว่าห้าเมตรก่อนถึงทางออก
 • ในลักษณะที่ยานพาหนะครอบคลุมป้ายจราจรหรือสัญญาณ
 • ข้างเส้นสีเหลืองของขอบหินหนา
 • ก่อนป้ายรถโดยสารประจำทาง 12 เมตร และหลังป้าย 12 เมตร หรือตามเครื่องหมายขอบสีเหลือง ที่จอดรถแท็กซี่

ห้ามจอดรถ

 • ด้านหน้าทางเข้าและทางออกพื้นที่ส่วนบุคคลหรือที่ทางเข้าและทางออกที่ขับขี่ยาก
 • ถัดจากยานพาหนะคันอื่นที่จอดอยู่ข้างถนน - ยกเว้นรถจักรยานสองล้อ หรือรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีรถข้าง
 • ใกล้กว่า 30 เมตรจากทางข้ามทางรถไฟ
 • ซึ่งอยู่ใกล้กับยานพาหนะคันอื่นที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถขับขี่ออกจากบริเวณนั้นออกไปได้
 • ข้างป้ายจราจร "ห้ามจอดรถ"
 • บนถนนสายหลักด้านนอกของพื้นที่ตึกอาคารหนาแน่น
 • ข้างเส้นประสีเหลืองของขอบหิน