ผู้ใช้งานออนไลน์: 6
top

กฎจราจร

ความเร็ว


 

กฎเกณฑ์ทั่วไป

ความเร็วของยานพาหนะจะต้องมีการปรับให้เข้ากับข้อกำหนดต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นเป็นพิเศษทุกครั้ง ในการปฏิบัติดังกล่าวผู้ขับขี่จะต้องคำนึงถึงการใช้ถนน สภาพทัศนวิสัยและอากาศ สภาพของยานพาหนะและสิ่งของที่บรรทุก รวมถึงสภาพการจราจรทั่วไป ผู้ขับขี่จะต้องสามารถควบคุมยานพาหนะและความเร็วได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ควรขับขี่เร็วกว่าที่ผู้ขับขี่จะสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ จะต้องสามารถหยุดรถบนถนนที่ทอดยาวไปข้างหน้าของยานพาหนะซึ่งผู้ขับขี่สามารเห็นสิ่งกีดขวางและด้านหน้าของสิ่งกีดขวางใดๆ ก็ตามที่สามารถคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเปลี่ยนจากไฟสูงเป็นไฟต่ำจะต้องปรับความเร็วก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสภาพทัศนวิสัยใหม่

ผู้ขับขี่จะต้องรักษาความเร็วให้ต่ำอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขดังนี้:

 1. ในเขตพื้นที่ตึกอาคารหนาแน่น
 2. เมื่อทัศนวิสัยลดลงเนื่องจากสภาพแสงหรืออากาศ
 3. ที่ทางแยกและทางโค้งบนถนน
 4. ด้านหน้าทางม้าลาย
 5. ข้างหน้าที่เป็นเนิน หรือสถานที่อื่นที่จำกัดการมองเห็นโดยรวม
 6. จากความเสี่ยงที่จะทำให้มองไม่เห็น
 7. เมื่อเผชิญหน้ากับยานพาหนะคันอื่นบนถนนแคบ
 8. บนพื้นผิวที่เปียก ลื่น หรือเป็นคราบน้ำมัน
 9. ในกรณีที่ยานพาหนะเข้าใกล้รถโดยสารประจำทาง หรือรถไฟรางเบาที่หยุดรับส่งผู้โดยสาร
 10. ที่ยานพาหนะเข้าใกล้เด็กๆ บนถนนหรือริมถนน
 11. ที่ยานพาหนะเข้าใกล้ม้าหรือวัวควายบนถนน
 12. ที่มีงานซ่อมถนนกำลังปฏิบัติงานอยู่ และ
 13. ผ่านบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบนถนน

ผู้ขับขี่ไม่สามารถป้องกันการขับขี่ปกติของผู้ขับขี่คนอื่นๆ ได้โดยไม่มีเหตุอันควรจากการขับด้วยความเร็วต่ำเกินไปหรือการเบรกกะทันหัน

ในสภาพถนนที่ไม่ดี ผู้ขับขี่จะต้องปรับความเร็วที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะไม่สาดกระเด็นไปยังผู้ขับขี่คนอื่น

การจำกัดความเร็วทั่วไป

บนถนนสายอื่นๆ นอกเหนือจากทางหลวงพิเศษและทางหลัก ความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะไม่ควรเกินการจำกัดดังต่อไปนี้:

 1. ในเขตพื้นที่ตึกอาคารหนาแน่น: 50 กม.ต่อชั่วโมง
 2. นอกเขตพื้นที่ตึกอาคารหนาแน่น: 80 กม.ต่อชั่วโมง

บนทางหลวงพิเศษจำกัดความเร็วไม่เกิน 130 กม.ต่อชั่วโมง

สำหรับทางหลักจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กม.ต่อชั่วโมง

สำหรับพื้นที่ถนนสามารถกำหนดความเร็วจำกัดสูงกว่าความเร็วจำกัดทั่วไปตามการลื่นไหลของจราจรโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของการจรากรเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามบนทางหลักและทางหลวงพิเศษ อย่างไรก็ตามสามารถขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 100 กม.ต่อชั่วโมงและ 130 กม.ต่อชั่วโมงตามลำดับ

สำหรับถนนที่ตรงไปข้างหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรที่จะขับขี่ด้วยความเร็วตามความเร็วจำกัดทั่วไปสามารถกำหนดความเร็วจำกัดที่ต่ำลงได้ ในพื้นที่ตึกอาคารหนาแน่นการ มีการจำกัดความเร็วลดลงสำหรับพื้นที่จำกัดมากขึ้นในลักษณะที่คล้ายกัน


พื้นที่ตึกอาคารหนาแน่น

ป้ายระบุถึงบริเวณที่มีการใช้กฎจราจรของพระราชบัญญัติการจราจรบนถนนสำหรับบริเวณที่มีตึกอาคารหนาแน่น ชื่อเมืองตามภูมิศาสตร์ของพื้นที่อาจแสดงเป็นภาษาเดนมาร์ก หรือภาษาอังกฤษ หรือภาษาราชการของประเทศเพื่อนบ้าน ป้ายจราจรอาจถูกทำเป็นแผ่นป้ายและอาจถูกติดตั้งเป็นแผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจร C 56 สิ้นสุดเขตจำกัดความเร็ว


การจำกัดความเร็วในพื้นที่

การจำกัดความเร็วในพื้นที่ ป้ายกำหนดพื้นที่จำกัดความเร็วสำหรับพื้นที่บนถนนจริง สามารถดูพระราชบัญญัติการจราจรบนถนนมาตรา 42 การจำกัดความเร็วมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงกฎข้อบังคับในมาตรา 16 ข้อ 2 จนกว่าจะไม่มีผลเมื่อมีป้ายสิ้นสุดหรือป้ายที่มีระยะทางระบุอยู่บนแผ่นป้ายด้านล่าง มีการระบุน้ำหนักบนแผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจร การจำกัดความเร็วอาจจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะกับยานพาหนะ รวมถึงพาหนะที่พ่วงต่อกันไว้หากน้ำหนักโดยรวมที่อนุญาตทั้งหมดหนักกว่าที่ระบุไว้เท่านั้น


ความเร็วต่ำสุด

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ใช้กับผู้ขับขี่ ยกเว้นนักปั่นจักรยานและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก โดยใช้จนกว่าจะถูกยกเลิกด้วยป้าย D 56 หรือด้วยระยะทางที่ระบุอยู่บนแผ่นป้ายด้านล่างของป้ายจราจร


เขตพื้นที่ลดความเร็ว

ป้ายระบุถึงบริเวณถนนที่เห็นไม่เหมาะสำหรับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงกว่าที่ระบุไว้


เครื่องหมายแสดงความเร็ว

แผ่นป้ายใต้ป้ายจราจรระบุความเร็วที่สามารถขับผ่านทางโค้งหรือทางโค้งอื่นๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติได้

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดสอบภาคทฤษฎี

การทดสอบภาคทฤษฎีออนไลน์

คุณจะสามารถเข้าถึงตัวเลือกของคำถามแบบเลือกตอบมากกว่า 1,000 รายการ การทดสอบภาคทฤษฎีของเราได้รับการทดสอบกับนักเรียนมากกว่า 140 คนก่อนที่เราจะนำมาใช้ ทุกคนผ่านในครั้งแรก

ความเร็วสำหรับยานพาหนะประเภทพิเศษ

มาตรา 43 สำหรับรถโดยสารประจำทางน้ำหนักรวมที่เกินกว่า 3,500 กิโลกรัม ความเร็วในการขับขี่จะต้องไม่เกิน 80 กม.ต่อชั่วโมง โดยไม่คำนึงถึงมาตรา 42 สำหรับรถโดยสารประจำทางที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 10 ความเร็วในการขับขี่บนทางหลวงพิเศษจะต้องไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข้อ 2 สำหรับรถประเภทอื่นๆ น้ำหนักรวมที่อนุญาตเกินกว่า 3,500 กิโลกรัม (รถบรรทุก) และสำหรับรถพ่วงที่ประกอบไปด้วยรถบรรทุกหรือรถโดยสารประจำทาง น้ำหนักรวมที่อนุญาตที่เกินกว่า 3,500 กิโลกรัม และรถพ่วงที่บังคับให้มีการลงทะเบียน ความเร็วบนถนนสายอื่นไม่สามารถขับขี่เกินกว่า 80 กม.ต่อชั่วโมงโดยไม่คำนึงถึงมาตรา 42

ข้อ 3 สำหรับรถยนต์ที่มีน้ำหนักรวมที่อนุญาตมากกว่า 3,500 กิโลกรัม ความเร็วบนถนนสายอื่นๆ นอกเหนือจากทางหลวงพิเศษโดยไม่คำนึงถึงมาตรา 42 ไม่สามารถขับขี่เกินกว่า 70 กม.ต่อชั่วโมง ในกรณีที่เป็นรถพ่วง รถกึ่งพ่วง หรืออุปกรณ์ลากพ่วงที่กำหนดให้มีการจดทะเบียน รวมถึงคาราวานที่พ่วงมาด้วยกัน โดยใช้กฎเดียวกันกับรถจักรยานยนต์ในกรณีที่มีการพ่วงหรือมีอุปกรณ์พ่วงที่กำหนดให้มีการลงทะเบียน สำหรับรถยนต์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 11 ความเร็วในการขับขี่บนถนนสายอื่นนอกเหนือจากการขับขี่บนทางหลวงพิเศษจะต้องไม่เกิน 80 กม.ต่อชั่วโมง

ข้อ 4 สำหรับยานพาหนะที่กล่าวถึงไว้ในข้อ 2 และ 3 ความเร็วในการขับขี่บนทางหลวงพิเศษจะต้องไม่เกิน 80 กม.ต่อชั่วโมงโดยไม่คำนึงถึงมาตรา 42 สำหรับรถยนต์ที่รวมอยู่ในข้อ 3 ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 11 ความเร็วในการขับขี่บนทางหลวงพิเศษจะต้องไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข้อ 5 สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ลากพ่วงที่ไม่ต้องจดทะเบียน และสำหรับรถแทรคเตอร์และเครื่องจักรสามารถขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม.ต่อชั่วโมงโดยไม่คำนึงถึงมาตรา 42 สำหรับรถแทรคเตอร์และรถเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนแล้ว รวมถึงยานพาหนะที่พ่วงต่อประกอบไปด้วยรถแทรคเตอร์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนแล้ว หรือรถเครื่องจักรได้รับอนุญาตและจดทะเบียนแล้วที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พ่วงลากได้รับอนุญาตและจดทะเบียนแล้ว ซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 12 เกี่ยวกับความเร็วในการขับขี่จะต้องไม่เกิน 40 กม.ต่อชั่วโมง

ข้อ 6 สำหรับรถยนต์หรือยานพาหนะที่มีการพ่วงแบบมีล้อมากกว่าหนึ่งคู่ขึ้นไปที่มีล้อหุ้มแข็ง ความเร็วในการขับขี่จะต้องไม่เกิน 15 กม.ต่อชั่วโมงโดยไม่คำนึงถึงมาตรา 42

ข้อ 7 จากการจดทะเบียนและการอนุญาตของรถยนต์สามารถกำหนดความเร็วจำกัดแบบต่ำพิเศษในกรณีที่โครงสร้างของยานพาหนะทำให้จำเป็นต้องปฏิบัติเช่นนี้

ข้อ 8 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสามารถกำหนดความเร็วจำกัดที่สูงกว่าได้ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 1-5 สำหรับยานพาหนะประเภทพิเศษในกรณีด้านความปลอดภัยสำหรับการจราจรหรือเหตุผลทางเทคนิคของยานพาหนะเมื่อมีสภาพเงื่อนไขที่สมควร

ข้อ 9 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศเดนมาร์กสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการทดสอบความเร็วสูงกว่าบนทางหลวงพิเศษสำหรับยานพาหนะที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3 โดยไม่คำนึงถึงกฎข้อบังคับภายใต้ข้อ 4

ข้อ 10 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศเดนมาร์กสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ของเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามสำหรับรถโดยสารประจำทางในการขับขี่ได้สูงสุด 100 กม.ต่อชั่วโมง โปรดดูข้อ 1 หัวข้อ 2

ข้อ 11 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศเดนมาร์กสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ของเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามสำหรับรถยนต์ที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 3,500 กิโลกรัมต่อพ่วงเข้ากับรถพ่วง รถกึ่งพ่วง หรืออุปกรณ์ลากพ่วงที่ได้รับการจดทะเบียน รวมถึงคาราวาน โดยสามารถขับขี่ได้ไม่เกิน 100 กม.ต่อชั่วโมงบนทางหลวงพิเศษ และไม่เกิน 80 กม.ต่อชั่วโมงบนถนนสายอื่นนอกเหนือจากทางหลวงพิเศษ โปรดดูข้อ 4 หัวข้อ 2 และข้อ 3 หัวข้อ 3

ข้อ 12 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศเดนมาร์กสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ของเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามสำหรับรถแทรคเตอร์และเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียน รวมถึงยานพาหนะที่พ่วงรวมไว้ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยรถแทรคเตอร์ที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียน หรือเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนที่พ่วงไว้เป็นอุปกรณ์พ่วงต่อที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนสามารถขับขี่ได้ไม่เกิน 40 กม.ต่อชั่วโมง โปรดดูข้อ 5 หัวข้อ 2

มาตรา 43 ก สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่สามารถขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 45 กม.ต่อชั่วโมงโดยไม่คำนึงถึงมาตรา 42 สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กสามารถขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม.ต่อชั่วโมงโดยไม่คำนึงถึงมาตรา 42

มาตรา 43 ข ความเร็วสำหรับยานพาหนะรางรถไฟรางเบาสามารถขับขี่ได้ไม่เกินความเร็วจำกัดสำหรับรถโดยสารประจำทาง โปรดดูมาตรา 42 และมาตรา 43 ข้อ 1 และ 10

ข้อ 2 สำหรับถนนที่ตรงไปข้างหน้าที่มีการขับขี่ยานพาหนะรถไฟรางเบาและรถยนต์ และในบริเวณที่มียานพาหนะรถไฟรางเบามีการขับขี่แยกออกไปอย่างชัดเจนจากการจราจรอื่นๆ สามารถกำหนดความเร็วจำกัดที่สูงกว่าความเร็วจำกัดทั่วไปสำหรับยานพาหนะรถไฟรางเบาได้โดยพิจารณาถึงการจราจรเป็นสำคัญ